Verslag clubetentje 2015

Home / Blog / Verslag clubetentje 2015

Ooit zei een president van Amerika dat men niet de vraag moest stellen wat het land voor haar inwoners moest doen, maar hoe hun instelling tegenover het land moest zijn opdat iedereen er beter van werd.

Ik ben in mijn pen gekropen omwille van het feit dat gewoonlijk er wel een of ander pennenvrucht van Robrecht op het internet gezet wordt en eigenlijk Robrecht en Nadia en ook twee andere paren (Ruud en Chris ,  Marc en Annita) mogen vermeld worden.

Wie er was, en de afwezigen hebben ongelijk, kon vaststellen dat die drie paren hun koppen bijeengestoken hadden, opdat in onze club ook geijverd kon worden naar een nog grotere samenhang van de paren en om samen onze prestaties te verbeteren.

Tijdens hun verblijf in Italië groeide een voorstel naar het bestuur om op donderdag een uur samen te trainen. Zij zouden zichzelf hiervoor inzetten in de komende maanden  om daarna hun inzet te evalueren. Nog nooit in de geschiedenis van MDC is een dergelijk voorstel gedaan door leden. MDC is weliswaar een club waar iedereen zich thuis voelt, waar iedereen zonder enige uitzondering van de geest moet doordrongen zijn dat het ‘zijn club’ is, met voor mij als logisch gevolg dat hij ook zonder twijfel dient in te gaan op uitnodigingen van het bestuur om zijn steentje bij te dragen wanneer MDC iets organiseert. Dit is ‘de’ geest die uitstraalt van verschillende clubs met kinderen, waar ouders zich inzetten voor de randactiviteiten. Wij hebben geen ouders……. dus dienen we er zelf voor in te staan.

Nu werd er verder gegaan in deze logica. Leden doen zelf voorstellen en zetten zich in tot verdere groei van onze passie. Wij  doen in ieder geval mee.

Het etentje dat we gehouden hebben in ons eigen lokaal gaf de gelegenheid zonder storend geluid van buitenstaanders om verslag te doen van de clubwerking door de voorzitter en de sportdirecteur, gevolgd door de intro van Robrecht.

Een pluim en waardering voor ons bestuur, dat een heel jaar door niet alleen zorgt voor goede muziek, een goede dansvloer en drank, maar dat week na week , de handen uit de mouwen steekt om onze passie, het dansen , mogelijk te maken.

Volgende keer is iedereen present en doen we het op een zaterdagavond.

René

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *